ရွယ္ေၾကာ္ျငာမ်ား

Featured

သံလ ်င္က ်ိဳက္ေခါက္ဘုရားအနီး၊ လမ္းမၾကီးမွ (1000′) အကြာ၊ ေျမေရာင္းမည္။ (S-15)

က ်ိဳက္ေခါက္ဘုရားအလြန္၊ ဘုရားကုန္းေက ်းရြာ စစ္စီးေတာရပ္တြင္၊ေျမအက ်ယ္ အ၀န္း(270′ x 120′) (65′ x 110′)ခန္႔ရွိ (L) ပံုသ႑န္(၂) ကြက္တြဲေျမ၊ ေျမခ ်ိန္ဧရိယာ (0.65 ဧက) ၊ ျခံဘယ္ဖက္တြင္လွပေသာဇာမဏီဆည္ေရျပင္ ရႈခင္းရွိသည္…

Price: သိန္း 4500က ်ပ္ Type: Land/ Plot 1469 Views May 28, 2018
Featured

သန္လ ်င္ဖြံ႔ျဖိဳေရးလမ္းမၾကီးေပၚရွိ ေျမကြက္ေရာင္းမည္။ (S-16)

သံလ ်င္ျမိဳ႕နယ္၊သီလ၀ါသြားလမ္း၊သန္လ ်င္ဖြ႔ံျဖိဳးေရးလမ္းမၾကီးေပၚ၊ ေျမကြက္အက ်ယ္အ၀န္း(၄၀x၆၀)ေပ၊ ေထာင့္ကြက္၊(ဂရံ)ေျမကြက္ ေအာင္ခ ်မ္းသာအိမ္ရာႏွင့္ရထားသံလမ္းဂိတ္အၾကား၊(ညိွႏိႈင္း) (အက ်ိဳးေဆာင္လက္ခံသည္)… ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္

Price: 1850သိန္း Type: Land/ Plot Area: 2400 1105 Views May 26, 2018
Featured

လႈိင္ျမိဳ႕နယ္၊ ရတနာမြန္လမ္းမၾကီးေပၚရွိ (40′ x36′) အလြန္လူစည္ကားေသာေနရာ ဆိုင္ခန္း၊ရံုးခန္း ငွားမည္။

အလြန္လူစည္ကားေသာ၊ရတနာမြန္လမ္းမၾကီး၊ေျမညီထပ္၊ ဆိုင္ခန္းရံုးခန္းဖြင္႔ရန္အ ထူးသင့္ေတာ္ေသာေနရာ၊ (ကမာရြတ္ဘူတာရံုလမ္း ေအာက္ဘေလာက္) (ဘုရင့္ေနာင္လမ္းႏွင့္ဗဟိုလမ္းၾကား)၊ (၄)ရပ္ကြက္၊လႈိင္ျမိဳ႕နယ္၊(40’x36′) ဖုန္းပါ၊ေရွ႔ပိုင္း Hall၊ ေနာက္ပိုင္းMBR-1 ႏွင့္ BR-1 တလ(၁၂)သိန္း (ညွိႏႈိင္းႏိုင္) အက ်ိဳးေဆာင္လက္ခံသည္။

Price: 12 သိန္းက ်ပ္ Type: Shop/ Office 1848 Views April 2, 2018

ရွယ္ေၾကာ္ျငာမ်ား

ဟုမ္းျမန္ေဒါ့ကြန္း ဆိုတာဘာလဲ?
ဟုမ္းျမန္ေဒါ့ကြန္း (homemyan.com) ဆိုသည္မွာ ေနာက္ဆံုးေပၚလာေသာ အိမ္ၿခံေျမ၊ ေရာင္း၀ယ္ငွားေသာ အြန္လိုင္း ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ *home ဆိုသည္မွာ “အိမ္ၿခံေျမ” မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး “myan” ဆိုသည္မွာ “ျမန္မာ” ကို ကိုယ္စားျပဳပါသည္။ “ျမန္ဆန္ျခင္း” ဟူေသာ အဓိပၸါယ္အရ ဤ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ထဲတြင္ မိမိသိလိုေသာ အခ်က္အလက ္အားလံုးကို ျမန္ဆန္စြာ သိႏိုင္သည့္ အက်ိဳးေက်းဇူး ရရွိပါမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းလံုးရွိ အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္းခ်/ ငွားရမ္းလိုသူမ်ား “အခမဲ့” ေၾကညာမ်ားကို မိမိဘာသာ လြယ္ကူစြာ တင္ႏိုင္/ ျပင္ႏိုင္/ ဖ်က္ႏိုင္ပါသည္။ ၀ယ္ယူလိုသူ/ ငွားရမ္းလိုသူ မ်ားကလည္း ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ တင္ထားေသာ ေရာင္းရန္/ ငွားရန္ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို (တိုင္း/ ျပည္နယ္/ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ အမ်ိဳးအစားအလိုက္) လြယ္ကူစြာ ရွာေဖြ ၾကည့္ရႈႏိုင္သည့္အျပင္ ေရာင္းေစ်း အၿပိဳင္အဆိုင္ မ်ားအၾကား အသက္သာဆံုး ေစ်းႏႈန္းကို တထိုင္တည္း ႏိႈင္းယွဥ္ ရွာေဖြႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးကို ရရွိမွာ ျဖစ္ပါသည္။