အိမ္ေျပာင္း/အိမ္ေရႊ႕၀န္ေဆာင္မႈ

 

၀သ၀တၱီ  (နတ္ျပည္က)

အဆင့္ျမင့္ အိမ္ေျပာင္း/အိမ္ေရႊ႕ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း

Ph : 09 401595888 , 09 73029917 , 09 792661878 , 09 31345609

 

 

 

 

ရတနာၿဖိဳး

အမွတ္-53၊ ရန္ကုန္အင္းစိန္လမ္း၊ ကုလားေက်ာင္းမွတ္တိုင္၊ ၃-ရပ္ကြက္၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္။

ဖုန္း –  09-250064192 ၊ 09-73210969

 

 

ထိပ္တန္း

ၿခံအမွတ္-149 ၊ ျမရိပ္မြန္အိမ္ရာ၊ ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္။

ဖုန္း –  09-254256969 ၊ 09-971322259

 

 

 

 

မေၾကြေသာပန္း

အမွတ္-798 ၊ ေမတၱာညြန္႔ရပ္ကြက္ ၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္။

ဖုန္း –  09-258022220 ၊ 09-25099979 ၊ 09-73209992 ၊ 09-254449533

 

 

 

 

 

 

 

မံုရြာေမာင္

တိုက္-720 ၊ ကမၼဌာန္းလမ္း ၊ ေမတၱာညြန္႔ရပ္ကြက္ ၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္။

ဖုန္း –  09-73179228 ၊ 09-49155515 ၊ 09-49225338

 

 

 

 

 

 

ေရႊျမဥၹဴ

ေအာင္ေဇယ်(၆)လမ္း ၊ ရန္ကုန္သစ္ရပ္ကြက္ ၊ ေအာင္ေဇယ်လမ္းမႀကီး ၊ သကၤန္းကၽြန္း။

ဖုန္း –  09-454446614 ၊ 09-454446615

 

 

 

 

ေရႊစည္

အမွတ္-24 ၊ ေျမညီ ၊ ႀကံခင္းလမ္း ၊ စမ္းေခ်ာင္း။

ဖုန္း –  09-73122029 ၊ 09-795669534

 

 

 

 

တက္လူ

အမွတ္-681 ၊ ရာဇသႀကၤန္လမ္း ၊ ေမတၱာညြန္႔ရပ္ကြက္ ၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္။

ဖုန္း –  09-261111549 ၊ 09-257962225   Viber :425308777

 

 

 

 

သိန္းသန္းဆက္

အမွတ္-26 ၊ 145 လမ္း ၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္။

ဖုန္း –  09-440390558 ၊ 09-784109116Viber : 770639155

 

 

 

 

အားမာန္

အမွတ္-80 ၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္း ၊ 65-ရပ္ကြက္ ၊ ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္။

ဖုန္း –  09-258600700 ၊ 09-978600700

 

 

 

 

 

 

မဂၤလာပါ

အခန္း-214 ၊ တိုက္-6 ၊ တက္လမ္းအိမ္ရာ ၊ ရတနာလမ္း ၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္။

ဖုန္း –  09-450042704 ၊ 09-250095116 ၊ 09-420096296

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဟုမ္းျမန္ေဒါ့ကြန္း ဆိုတာဘာလဲ?
ဟုမ္းျမန္ေဒါ့ကြန္း (homemyan.com) ဆိုသည္မွာ ေနာက္ဆံုးေပၚလာေသာ အိမ္ၿခံေျမ၊ ေရာင္း၀ယ္ငွားေသာ အြန္လိုင္း ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ *home ဆိုသည္မွာ “အိမ္ၿခံေျမ” မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး “myan” ဆိုသည္မွာ “ျမန္မာ” ကို ကိုယ္စားျပဳပါသည္။ “ျမန္ဆန္ျခင္း” ဟူေသာ အဓိပၸါယ္အရ ဤ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ထဲတြင္ မိမိသိလိုေသာ အခ်က္အလက ္အားလံုးကို ျမန္ဆန္စြာ သိႏိုင္သည့္ အက်ိဳးေက်းဇူး ရရွိပါမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းလံုးရွိ အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္းခ်/ ငွားရမ္းလိုသူမ်ား “အခမဲ့” ေၾကညာမ်ားကို မိမိဘာသာ လြယ္ကူစြာ တင္ႏိုင္/ ျပင္ႏိုင္/ ဖ်က္ႏိုင္ပါသည္။ ၀ယ္ယူလိုသူ/ ငွားရမ္းလိုသူ မ်ားကလည္း ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ တင္ထားေသာ ေရာင္းရန္/ ငွားရန္ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို (တိုင္း/ ျပည္နယ္/ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ အမ်ိဳးအစားအလိုက္) လြယ္ကူစြာ ရွာေဖြ ၾကည့္ရႈႏိုင္သည့္အျပင္ ေရာင္းေစ်း အၿပိဳင္အဆိုင္ မ်ားအၾကား အသက္သာဆံုး ေစ်းႏႈန္းကို တထိုင္တည္း ႏိႈင္းယွဥ္ ရွာေဖြႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးကို ရရွိမွာ ျဖစ္ပါသည္။